افزونه AMP
GoogleAMPProject
پروژه AMP چیست و چه کاربردی دارد؟   پروژه AMP چیست؟ استفاده روز افزون از اینترنت و فضای مجازی و افزایش بیشمار تعداد صفحات مورد استفاده، باعث شده راهکارهای ویژه و متفاوتی برای تسهیل استفاده از اینترنت و فضای مجازی ...
توسط
تومان
question